Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachymenia nedir?

pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caisson disease : n. "Dekompresyon hastalığı" vurgun, yüzeye çıkan dalgıçlarda ve çok fazla yükselen havacılarda olduğu gibi atmosfer basıncının aniden düşmesine bağlı olarak meydana gelir.


calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


cephalgia : n. Baş ağrısı.


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.


newborn : n. Yeni doğmuş bebek. See: Neonate.


osology : n. Vücut sıvıları bilimi, ozoloji.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pantophobia : n. See: panophobia.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


procident : a. Sarkmış durum gösteren, sarkık, düşük.


psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi