Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachylosis nedir?

pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


intervascular : a. Damarlararası.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


iodate : n. biochem. İyodik asidin tuzu.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


meteorology : n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, fırtına v.s. gibi hava olayları bilgisi, meteoroloji; 2. Belirli bir yerin hava olayları.


myocytolsis : n. kas liflerinin ayrılıp dağılması.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


otologic : a. Otolojiye ait.


ovoid : a. See: Oval.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


saphenous : a. 1. Vena saphena ile ilgili; 2. Vena saphena'ya eşlik eden, vena saphena'nın yanında seyreden