Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachylosis nedir?

pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


organoid : a. Organ şeklinde.


phako- : pref. Mercek, lens.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.


pneumotypanum : n. Timpan boşluğu (orta kulak)'nda hava toplanması.


revaccination : n. Aynı aşıyı ikinci defa yapma, aşı tekrarı.


saphena : n. Safen siniri ve toplardamarı (bacak), safen.


specific difference : Tür farkı.