Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pachylosis nedir?

pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


ductulus : n. (pl. ductuli). See: ductule.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


encephalomeningitis : n. Beyin ve beyin zarlarının beraber iltihabı


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


physicist : n. Fizik alimi, tabii bililre uzmanı, tabiatçı, fizikçi.


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.


lycopodium : n.Açık renk, kuru bir toz pudra olarak veya tabletlerin kaplanmasından katkı maddesi olarak kullanılabilen emici bir madde.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


mouse : n. Fare.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


osteodynia : n. Kemik ağrısı.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.