Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachylosis nedir?

pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casease : n. biochem. Albümini eritebilen bakteryel bir enzim.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.


circadien rhythm : n. 24 saatte bir tekrarlayan ritm.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


industrial therapy : n. Hastaların, yeniden iş hayatına dönebilmeleri için gerekli alıştırmalarının yapıldığı hastane organizasyonu.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


manipulation : n. El ile işleme veya işletilme, idare, manipülasyon.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


papaveraldine : n. See: Xanthaline.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.