Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachyleptomeningitis nedir?

pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


meso : pref. 1. Arasında (orta); 2. Periton bağı, zar askı, meso (mezo).


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


per secundam intentionem. : a. İltihaplanmayı takiben iz bırakarak iyileşme şeklinde (Yara kapanması hakkında).


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.


proglossis : n. Dil ucu.


revascularization : n. Yeniden damarlanma.