Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachyleptomeningitis nedir?

pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


subgingival : a. Dişeti altında.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


mericysm : n. Geviş getirme, regurrisman.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


organopexy : n. Bir organın cerrahi tesbiti.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.


pleurocholecystitis : n. Plevra ve safra kesesi iltihabı.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


romberg's sigu : n. Bir ataksi belirtisi, gözler kapalı ve ayaklar birleştirilmiş durumda iken, sallanmaksızın ayakta durmağa muvaffak olamama hali.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


schizaxon : n. Birbirine eşit iki dala ayrılan akson.