Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachyleptomeningitis nedir?

pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


contracture : n. 1. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu (Spazm nedeniyle veya antagonist kasların felcine bağlı olarak); 2. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu ve aksi istikamette yaptırılan harekete direnç göstermesiyle belirgin eklem bozukluğu (Fibrosis'e bağlı).


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


eczematous : a. Ekzemalı.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


leucoderma : n. Şerit ve bantlar şeklinde görülen cilde ait pigmentasyon bozuklukları.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


lunatic : a. Deli, akıl hastası.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


mesoneuritis : n. 1. Sinir maddesinin iltihabı; 2. Sinir lenfatiklerinin iltihabı, mezonevrit.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


potassic : a. biochme. Potaslı.


preretinal : a. Retina önünde.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.