Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyleptomeningitis nedir?

pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


epileptosis : n. Epilepsiye bağlı olarak gelişen herhangi bir akıl hastalığı.


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


neuromatous : a. Nevroma ait.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


pest : n. Veba.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


rhinogenous : a. Burundan kaynaklanan, rinojen.


sinistraural : a. Sol kulakla daha iyi işitebiln.


spermaticidal : a. Spermatozoonları öldürücü.