Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pachyleptomeningitis nedir?

pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


hard : a. Şiddetli, ağır.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lienal : a. Dalağa ait, lienalis.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.