Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyleptomeningitis nedir?

pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


complementary : a. Tamamlayan.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


exit : n. See: exitus.


geotropism : n. Yeredoğrulum.


intercourse : n. Münasebet, temas.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


Krabbe's Disease : n. Zeka anomalisi ile birlikte meydana gelen ve kalıtsal olarak iletilen dejeneratif bir hastalık.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


masseteric : a. Masseter'e ait.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


monoculus : n. Tek göz bandajı.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


proiosystole : n. Erken sistol.


pulmometer : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme aleti, pulmometre.