Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachyhymenic nedir?

pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


depot : n. Depo.


drain : v.&n. 1. İltihaplı yaradan cerahati çekmek; 2. İltihaplı yerden cerahat çeken tüp veya fitil.


epiphora : n. Gözyaşlarının patolojik olarak üzerine taşması.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


infancy : n. Hayatın ilk iki yılını kapsayan bebeklik devresi, bebeklik çağı.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


maternal : a. Anneye ait.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.