Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyhymenic nedir?

pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


center : n. Merkez


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


enterosepsis : n. Barsak muhteviyatındaki mikroplar veya toksik maddelerin kana geçişi sebebiyle oluşan sepsis, barsak sepsisi.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


onyxitis : n. See: Onychitis.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


proteopeptic : a. Proteini hazmeden.


prothipendyl : n. Antistaminik, anti-emetik ve spazmolitik etkileri olan bir madde.


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


scrobiculus : n. Çukur.


subthalamus : n. Talamus ile hipotalamus arasında kalan beyin bölümü.