Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachyhymenia nedir?

pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


holmium : n. biochem. Ho sembolü ile bilinen atom no:67 ve atom ağırılğı: 164.94 olan kimyasal element.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


potator : n. Ayyaş.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.


proctocystotomy : n. Mesane taşını rektum yolu ile çıkarma ameliyesi, proktosistotomi.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.


salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.


scleroconjunctival : a. Sklera ve konjunktiva ile ilgili.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.