Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyhymenia nedir?

pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


gambir : n. See: Catechu.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.


renography : n. Böbrek radyografisi, böbreğin röntgenle incelenmesi, renografi.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.