Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyhymenia nedir?

pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


fibrinolysin : n. biochem. Fibrini eriten bir enzim.


gastrotonometer : n. Mide içi basıncını ölçme aleti; gastrotonometre.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hyperalkalinity : n. Alkalin fazlalığı.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


nettle : n. Ürtiker: mide-barsak, akciğer, idrar yolları mukozasının tahrişinden odğan ve deir üzerinde birden bire beliren kaşıntılı beyaz kabarcıklarla belil olan deri hastalığı.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


pachydermatous : a. Kalın derili.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


phlegm : n. 1. Fazla miktarda salgılanan koyu mukus, özellikle ağız, boğaz ve solunum yolları mukozası tarafından salgınanan aşırı mukus, balgam; 2. Eski tıp öğretimine esas oluşturan 4 vücut sıvısından biri, lenf; 3. Hissilik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


plasmagene : n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.


postherpetic : a. Zonadan sonra meydana gelen.