Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyhemia nedir?

pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


crutchpalsy : n. El bileğinin parmakların ve başparmağın ekstensor adalelerinde görülen felç durumu.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


enzymology : n. Enzimlerin aypı vefonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, enzimoloji.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


schwartze's operation : n. Enfekte kemiğin çıkarılması için processus mastoideus'un açılması ve hücrelerdeki cerahatın dışarı akıtılması.