Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyhemia nedir?

pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


pathopoiesis : n. Hastalığın oluşması, hastalığın meydanag elişi.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.