Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachyhemia nedir?

pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


intermenstruum : n. İki adet arasındaki devre.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


pachyostosis : n. Kemki hipertrofisi, pakiyostoz.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


raphania : n. Çavdar hastalığı, rafanya.


seam : n. 1. Dikiş yeri, dikiş, derz; 2. Yara nişanı.