Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachyhemia nedir?

pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


claudication : n. Topalık, topallama.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


mitotic : a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mitoz şeklinde bölünme gösteren.


myotatic : a. Miyotaza ait.


oncolytic : a. Tümör hücrelerini yokedici, onkolitik.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


patholysis : n. Hastalık sebebiyle dokuların erimes.i


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).