Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyhematosus nedir?

pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


external : a. Dış, dışyan, harici.


favism : n. "Vicia faba"dan ileri gelen had hemolitik kansızlık.


filopressure : n. Damarı bağlayarak kan akımını durdurma.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


keratorrhexis : n. Kornea yırtılması.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


nauseant : a. & n. Mide bulantısı veren (ilaç).


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.


persecution : n. Eziyet, işkence.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


psychochemotherapy : n. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisi için ilaçlardan yararlanılması.


psychopathy : n. Ruhi anormallik bakımından iris irsi yüklülük, akıl hastalığı, psikopati.


self-differentiation : n. Bri organ veya oluşumun dış etkilere tabi olmaksızın, kendine has şekilde farklılaşarak gelişmesi.