Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyhematosus nedir?

pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hematosalpinx : n. Salpenkste aybaşı kanı toplanması.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


myxorrhea : n. Sümük akması.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


pseudoglioma : n. Yalancı gliyom.


re-education : n. Kişinin azalan herhangi bir yeteneğini veya fiziksel gücünü düzeltme amacıyla egzersiz uygulama, herhangi bir hastalığın etkilediği kas veya organlara, eski canlılığını kazandırmak üzere egzersiz yaptıma.


rhizodontrypy : n. Bir diş kökünün delinmesi.


squamoid : a. Pula benzeyen, pul şeklinde.


sternutative, sternutatory : a. 1. Aksırtıcı; 2. Aksırtıcı ilaç.