Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachyhematosus nedir?

pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


corectomy : n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


deglutition : n. Yutma.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


extrauterine : a. Rahimdışı.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


membrana : n. (pl. membranae). See: membrane.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


pituitous : a. Yumurta akı kıvamında yapışkan mukus (pituita) ile ilgili; 2. Yumurta akı kıvamınad yapışkan mukus gösteren, bu nitelikte salgı ile belirgin.


polyhedral : a. Çok taraflı veya yüzeyli.