Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachygyria nedir?

pachygyria : n. See: Macrogyria.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hepatocolic : a. Karaciğer ve kalın barsağa ait.


knee : n. Diz, genu.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


ozena : n. Burun mukozasının bir cins atrofilli iltihabı, pis kokulu burun, ozena.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


pithecoid : a. Maymuna benzer, maymunsu.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


purine : n. Ürik asit başta olmak üzere pürin cisimciklerinin ana unsurunu oluşturan kompleks yapıda azotlu bileşik, pürin (Nükleoprotein metabolizmasının son ürünü olarak meydana gelir).


radio : pref. 1. Radyo veya radyum (röntgen) kuvvetiyle yayılan; 2. Bileğin dış kemiğine ait.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


sarcotomy : n. Vücut kaslarını yarma ameliyatı, sarkotomi.