Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pachyglossia nedir?

pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


cornification : n. Boynuzlaşma.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


excavator : n. 1. Nekrotik dokuları kazımada kullanılan kasık şeklinde cerrahi aleti; 2. Dişte çürümüş kısmı kazıyıp çıkarma ve dolgu için temiz boşluk oluşturmada kullanılan dişçi aleti.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


immunoglobulins : n. Serumda bulunan antikor özelliğine sahip proteinler (Beş ayrı cins ayırt edilmiştir: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE).


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


iridocapsulitis : n. İris ve lens kapsülünün iltihabı.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.