Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pachyglossia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


graph : n. Grafik.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


iridal : a. İrise ait.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.