Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyglossia nedir?

pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


cytodesma : N. doku hücrelerini birbirine bağlayan bağlantılar, hücreler arası bağ görevi gören doku kısımları.


electrohemostasis : n. Elektrokoterle kanamanın durdurulması.


erythroblastoma : n. Eritroblastlardan doğan bir tümör.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


main : n. See: Hand.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


nutritious : a. Besleyici, nutricius.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.