Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyglossia nedir?

pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.


pyretotyphosis : n. Yüksek ateşin sebep olduğu bilinç bulanıklığı ve sayıklama hali.


rhinenchysis : n. Burun deliklerinden burun boşluklarına, enjektör aracılığı ile ilaçlı sıvı sevketme, burun boşluklarını yıkama.


roentgenometry : n. Röntgen ışınlarını ölçme (bilgisi).