Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pachyemia, pachyhemia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pachyemia, pachyhemia : n. Kanın koyulaşması, kan koyuluğu, pakihemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhagia : n. a) Fazla miktarda müköz akıntı. b) Bel soğukluğu, gonore.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


reciprosal : a. İki taraflı, karşılıklı.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.


stasibasiphobia : n. Ayakta duramayacağını ve yürüyemeyeceğini zannetme.


subtropical : a. Tropikal iklime yakın iklim özellileri gösteren bölgelerle ilgili, bu iklim özelliğine sahip bölgelerde görülen.