Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pachyemia, pachyhemia nedir?

pachyemia, pachyhemia : n. Kanın koyulaşması, kan koyuluğu, pakihemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


expectation : n. Bekleme, ümit.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


left-footed : a. Sol ayağını, sağ ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan (herhangi bir hareketi yaparken).


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


litharge : n. biochem. Kurşun oksidi, mürdesenk.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


swoon : n. & v. 1. Bayılma, baygınlık; 2. Bayılmak, baygınlık geçirmek.