Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyemia, pachyhemia nedir?

pachyemia, pachyhemia : n. Kanın koyulaşması, kan koyuluğu, pakihemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


chyle : n. Barsaklara dökülen beyaz bir sıvı, kilus, chylus.


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


coxitis : n. Kalça kemiği iltihabı.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


endoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı, endoenterit.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.


gynandroid : n. Erkeklik niteliklerini taşıyan bir dişi.


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.


pempidine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.