Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachydermia nedir?

pachydermia : n. Deri kalınlaşma hastalığı, cilt hipertorfisi, pakidermi.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


neurologist : n. see: Nerve specialist.


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


palmitic : a. 1. Hurma yağı ile ilgili; 2. Palmitni'le ilgili.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.