Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachydermatous nedir?

pachydermatous : a. Kalın derili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


falcial : a. Orağa ait.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


islet : n. Adacık.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


overeating : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


proenzyme : n. Kendisinden enzim oluşan madde, enzim öncüsü madde.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.


rarefaction : n. Seyrekleşme veya seyrekleştirme (hava veya gaz).