Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachydermatous nedir?

pachydermatous : a. Kalın derili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


goniocraniometry : n. Kafatası açılarının ölçülmesi.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


hemoleukocyte : n.Beyaz kanyuvarı.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hidradenitis : n. Ter bezlerinin ve çevrelerinin iltihabı, köpek memesi (koltuk altında).


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


kynocephalus : n. Başı, köpek başına benzeyen hilkat garibesi.


new-growity : n. Doku artımı sonucu meydana gelen patolojik oluşum, tümör.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


pentobarbital : a. Sedatif ve hipnotik olarak kullanılan kısa etkili bir barbitürat (müstazar adı nembutal).


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.