Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachydermatous nedir?

pachydermatous : a. Kalın derili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


consumptive : a. Veremli.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


fetor : n. Fena koku.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


polyamine : n. Canlı dokularda bulunan bir cins protein, poliamin (cadaverie, spermine v.s.).


psychoasthenics : n. Zeka geriliği ve tedavisini konu alan bilim dalı.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.


reanimatology : n. Canlandırma bilimi.