Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachydermatous nedir?

pachydermatous : a. Kalın derili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


cube : n. zar, küb, cubus.


eccyesis : n. Dış gebelik.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


glomerular : a. Yumağa ait.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


nephremphraşis : n. Böbrek damarlarının tıkanması.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


peripyloric : a. Piloru saran.


polyadenous : a. 1. Çok sayıda lenf bezini ilgilendiren, birçok lenf bezi ile ilgili; 2. Çok sayıda lenf bezini etkileyen birçok lenf bezini tutan.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


siderotic : a.1. Sideroz'lailgili, sideroz'a bağlı; 2. Sideroz gösteren, siderozla belirgin.


stertorous : a. Horlama gibi ses çıkaran, hırıltılı, göğsü tıkanmış gibi.