Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachydermatosis nedir?

pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


freckle : n. Çil, leke, benek.


glandulosity : n. Guddelik, gudde.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


hypoplasia : n. Organların iyi lgelişmemişolması, hipoplazi.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


mamm- : pref. Meme anlamına önek.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


microscope : n. Mikroskop.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


rhombocoele : n. Omurilik kanalının nihai genişlemesi, rombosel.