Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachydermatosis nedir?

pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


foveate : a. Çukurlu.


gingivectomy : n. Dişetinin ameliyatla çıkarılması.


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


hydradenoma : n. Ter bezleri epitelinden gelişen iyi huylu tümör, ter bezi tümörü, hidradenom.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


laparomyositis : n. Karın kaslarının iltihabı.


mortality : n. Ölüm, ölüm oranı, bütün halka oranla ölenlerin sayısı, mortalite.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.


psyllium : n. pl. Bir Afrika bitkisinin tohumları.