Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachydermatosis nedir?

pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


ergosterol : n. biochem. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve ültraviyole ışık altında antiraşitik özellik kazanan bir sterol.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


nephropexy : n. Yerinden ayrılmış böbreğin normal yerine tesbiti, nefropeksi.


organum : n. See: Organ.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.