Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachydermatosis nedir?

pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


coumarin : n. biochem. tat vermek için kullanılan renksiz, prizmatik billurlar (C9H6O2).


crystalloiditis : n. Göz merceğinin (lens) iltihabı


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


gliomatous : a. Gliyomlu.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


pseudostoma : n. Yalancı ağız (tesbit edilmiş ve boyanmış patoloji preparasyonlarında artefakt olarak epitel hücreleri arasında meydana gelmiş birleşme noktaları).