Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachydermatosis nedir?

pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


deciduoma : n. Düşük veya doğumu takiben uterus duvarında kalan desidüa artıklarından hiperplazi suretiyle gelişen tümör, desidüom.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


periconchal : a. Konkayı saran.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.


sitieirgia : n. Histerik iştahsızlık.


spirillicidal : a. Spirilleri yokeden.


telolecithal : a. Bir kutbunda kesif besleyici madde ihtiva eden.