Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachydermatocele nedir?

pachydermatocele : n. 1. Deride kalınlaşmanın eşlik ettiği sarkık durum (Deri kıvrımlar halinde sarkma gösterir); 2. Belli bir deri bölgesinde çok sayıda nörofibrom'ların oluşması ile belirgin durum (Deride yumuşak dokuadn ibaret sallanan nodüller halinde kendisini gösterir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


complementoid : n. biochem. Isıtıldığı zaman inaktif hale geçen kompleman.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


intracorporeal : a.Vücut içi, vücut içinde.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


parachromatin : n. Nüve plazması içinde (i) şeklinde iplikçikler yapan kısım.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


pyrogallate : n. biochem. Pirogalol tuz veya ruhu.


salpingotomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ameliyatı.


short : a. Kısa (boylu).