Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachydermatocele nedir?

pachydermatocele : n. 1. Deride kalınlaşmanın eşlik ettiği sarkık durum (Deri kıvrımlar halinde sarkma gösterir); 2. Belli bir deri bölgesinde çok sayıda nörofibrom'ların oluşması ile belirgin durum (Deride yumuşak dokuadn ibaret sallanan nodüller halinde kendisini gösterir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


comatose : a. Koma durumunda olan.


desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


golden eye ointment : n. Sarı civa oksit merhemi.


lacinia : n. Saçak, püskül.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


lycopene : n. biochem. Bazı sebzelerde bulunan karoten pigmenti, likopen.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


prenasal : a. Burun'un önünde.


restiform : a. İp şeklinde, ipbiçim, restiformis.