Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachydermatocele nedir?

pachydermatocele : n. 1. Deride kalınlaşmanın eşlik ettiği sarkık durum (Deri kıvrımlar halinde sarkma gösterir); 2. Belli bir deri bölgesinde çok sayıda nörofibrom'ların oluşması ile belirgin durum (Deride yumuşak dokuadn ibaret sallanan nodüller halinde kendisini gösterir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledocholithiasis : n. Safra kanallarında bir veya dahaf azla sayıda taş bulunması hali.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


exit : n. See: exitus.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


lactalbumin : n. Süt albümini.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


hypersialosis : n. Salya artması.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


polypotrite : n. Polipleri ezmede kullanılan cerrahi alet.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


rhinodacryolith : n. Burun gözyaşı taşı.


sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.