Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyderma nedir?

pachyderma : n. See: Pachydermia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


corticosteroids : n. Steroid yapıda olan ve adrenal korteks tarafından salgılanan bir grup hormon.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


gallstone : n. Sarfa taşı.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


hypocrine : a. İç salgı bezinin yetersiz çalışmasına bağlı, herhangi bir iç saglının yetersiz salgılanması nedeniyle oluşan.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


otic : a. Kulağa ait,oticus.


phototherapy : n.Işık tedavisi, fototerapi.


pylic : a. Vena porta ile ilgili.