Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachyderma nedir?

pachyderma : n. See: Pachydermia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


cretin : n. 1. Miskin, kreten; 2. Bazı iç bezlerin hipofonksiyonundan ileri gelen cücelik hali.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


epileptosis : n. Epilepsiye bağlı olarak gelişen herhangi bir akıl hastalığı.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


microscope : n. Mikroskop.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.