Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyderma nedir?

pachyderma : n. See: Pachydermia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


lochiometra : n. Loşi birikmesi ile uterusun şişmesi.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


myobradia : n. Kasın uyarıya karşı normale oranla yavaş tepki göstermesi hali, miyobradi.


neurotripsy : n. Sinirin ezilmesi, hastalığın tedavisi için ilgili sinirin ameliyatla ezilmesi, nörotripsi.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).


sinogram : n. Bir sinusun, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik muayenesi.


spondylodymus : n. Omurgalara birleşmiş ikiz ucube.


thalamus : n. (pl. Thalami). Talamus, beyin kaidesinde bulunan ve üçüncü karıncığa doğru tebarüz eden gri maddeden yapılma kitle.


thebaism : n. Afyon zehirlenmesi.