Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pachyderma nedir?

pachyderma : n. See: Pachydermia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


hernial : a. Fıtıklı.


interclavicular : a. Klavikular arası.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.