Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyderm nedir?

pachyderm : n. Kalın derili hayvan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


equinism : n. At yürüyüşü


gonyoncus : n. Diz tümörü.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


myeloma : n. Omurilik tümörü, miyelom.


neuritic : a. Nevrite it.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


ophthalmolith : n. Gözyaşı taşı.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


postclavicular : a. Klavikülardı, köprücük kemiği arakıs.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.


rosaniline : n. biochem. Katrandan elde edilen bir boya maddesi (C20H19N3).