Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyderm nedir?

pachyderm : n. Kalın derili hayvan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


febris : n. See: Fever.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


ignipuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırmak suretiyle gerçekleştirilen koteriason.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


memory : n. 1. Geçmişe ait olayları hatırlama veya hafızada tutabilme yeteneği, bellek; 2. Geçmişe ait hatırlanan herhangi bir şey (olay, kişi v.s) veya hatırlanan şeylerin tümü, hatıra, anı.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


mural : a. Duvara ait.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


odonthemodia : n. Dişlerin çok hassas olması.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


overflow : n. Ter, idrar, v.s.'nin durmadan akması.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.