Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pachydactylia nedir?

pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


coccygectomy : n. Koksiksin ameliyatla çıkarılması.


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


genic : a. Genlerle ilgili.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


myorrhexis : n. Kas yırtılması.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


progenital : a. Cinsiyet organlarının dış tarafında, dış cinsiyet organları üzerinde.


pulpectomy : n. Diş özünün çıkarılması, pulpektomi.


rancidify : v. Ekşimek, bozulmak.


serologist : n. Seroloji mütehassısı.


serosamucin : n. İltihabi serum ifrazında bulunan bir protein.


similarity : n. Şekil veya yapı bakımından birbirine benzeme, benzerlik.