Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachydactylia nedir?

pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


emotionalism : n. Kişinin fazla duygusal oluşu ve çabuk heyecanlanması ile belirgin ruhsal yapı göstermesi hali.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


liposarcoma : Yağ elementleri ihtiva eden sarkom.


lordosis : n. Omurganın konveksliği öne bacak şekilde arkaya bükülmesi, kamburluk, belkemiğinin eğriliği, lordoz.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.