Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachycholia nedir?

pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


glomerular : a. Yumağa ait.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


oarium : n. See: Ovary.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.