Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachycholia nedir?

pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


deobstruent : a.&n. Müshil (ilaç).


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


exarticulation : n. Eklemde yapılan kesme ameliyesi, eksartikülasyon.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


kinesio : See. kine.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


pyramid : n. Konik tepe (kabartı), koni biçiminde tümsek, piramid.


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.


sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.


sarcologist : n. Sarkoloji mütehassısı, sarkolog.


scoli(o)- : pref. 1. Kancalı; 2. Bükülmüş.