Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachycholia nedir?

pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


cion : n. Küçük dil, uvula.


comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


miction : n.İşeme.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


mitome : n. Protoplazmanın ipliksi şebekesi, mitom.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


subacute : a. 1. Had ve kornik arası; 2. Yarı had.