Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachychilia nedir?

pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


cloveoil : n. Antiseptik, gaz giderici ve ağrı kesici özellikleri olan bir yağ.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


lyssodexis : n. Kuduz hayvanın deri üzerinde meydanag etirdiği ısırık, kuduz köpek ısırığı.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.


postnasal : n. Burnun arkasında ve nasofarinkste yer alan.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


renicardiac : a. Böbrekler ve kalble ilgili.


simplex : a. tek maddeden oluşmuş, basit, sade