Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachychilia nedir?

pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


craniofacial : na. Yüze ve kafatasına ait.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


hemiprostatectomy : n. Prostatın yarısının ameliyatla çıkarılması.


intra-orbital : a. Göz boşluğu içinde.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


morpho- : pref. 1. Şekil, biçim anlamına önek; 2. Yapı anlamına önek.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).