Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachychilia nedir?

pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


exacrinous : a. Bir guddenin dış salgısına ait.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


gibbous : a. Kambur


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


pangenesis : n. Darwin'in veraset nazariyesi.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


power : n. Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


rete : n. (pl. retia). Ağ, şebeke, örgü (sinir v.s).


shift to the left : Sola sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).