Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachycephaly nedir?

pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


encephalatrophy : n. Beyin atrofisi


erythemogenic : a. Eritem meydana etiren, eritemojen.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


orthoptic : a. Görme eksenlerini düzelten.


otoganglion : n. Kulak ganglioynu, Arnold düğümü.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


phanerosis : n. Görünür hale girme.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.