Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachycephaly nedir?

pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


ectal : a. Dış, harici


embryology : n. doğumdan önceki devrede gelişmeyi öğreten bilim, embriyoloji.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


geriodontics : n. Yaşlılık çağındaki diş problemleri ve tedavilerini konu alan dişçilik dalı.


gouty : a. Gutlu.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


histoplasmosis : n. Vücuttaki histoplazmların sebep olduğu ve zayıflık, ateş ve dalak büyümesi ile belirli bir hastalık, histoplazmoz.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


inheritance : n. 1. Kalıtsal özelliklerin anne ve babadan çocuğa geçmesi, soyaçekim, irsiyet, kalıtım; 2. Kalıtım yoluyla anne-babadan çocuğa geçen özellikler, kalıt.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


nutation : n. Baş sarkması.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.