Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachycephaly nedir?

pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


coroner : n. Sebebi bilinmeyen veya şüpheli ölüme ait soruşturmayı yürüten memur.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


hematologist : n. Hematolog.


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


meningitic : a. Menenjite ait.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).