Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachycephaly nedir?

pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


eminentia : n. anat. Kabartı.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


isodiametric : a. Aynı çapta.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


lochiopyra : n. Doğum humması.


mammoplasty : n. See: Mammaplasty.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


odont : a. Dişlek.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.