Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachycephalous nedir?

pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


complementoid : n. biochem. Isıtıldığı zaman inaktif hale geçen kompleman.


cryoprobe : n. Dondurucu sonda, biopsi amacı için kullanılabilir.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


focus : n. 1. Odak, mihrak, foküs: Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta; 2. Bir hastalık proçesinde mikropların kümelendiği yerler.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


gravidity : n. Gebelik.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.