Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachycephalous nedir?

pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


glycoprotein : n. biochem. Bir karbonhidrata bağlı olan fakat fosforik asid, purin ve primidin ihtiva etmeyen bir protein türü.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


piddle : v. İşemek.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


precordia : n. See: Precordium.