Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachycephalous nedir?

pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


crassamentum : n.1. Pıhtı, pıhtılaşma sonucu meydana gelen yumuşak kitle, koagülüm; 2. Kan pıhtısı.


dislocation : n. Çıkık.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


moist : a. Nemli, ıslak.


monopolar : a. Tek kutuplu.


myoatrophy : n. Kas atrofisi.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.