Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachycephalous nedir?

pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


nutatory : n. See: Nutation.


oulitis : n. See: Ulitis.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.


saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.


spurious : a. Yüzeyel, asıl değil, benzer aldatıcı, spurius.