Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachycephalous nedir?

pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


dactylar : a. parmakla ilgili.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


heteromorphosis : n. 1. Harabiyete uğramış dokunun kendisini normal yapısından farklı olarak yenilemesi; 2. Vücudun herhangi bir kısmında orada bulunmaması gereken doku veya organ oluşmasıyla belrigin gelişim anomalisi, bu nitelikte malformasyon.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


neurodermatosis : n. Sinir kaynaklı dermatoz.


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


pharyngocele : n. Yutak fıtığı, farengosel.


plaque : n. 1. Vücut üzerinde bulunan leke; 2. Trombosit.


power : n. Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.


salty : a. biochem. Tuzlu.


sarcopoietic : a. Kas yapan, kas oluşan.


self-suggestion : n. See: austosuggestion


seroalbuminuria : n. Serum albümini'nin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu, seroalbüminüri.


seronegativity : n. Serolojik testte negatif sonuç verme hali, serolojik reaksiyon göstermeme hali.


stenothorax : n. Dar göğüslülük.