Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachycephalic nedir?

pachycephalic : a. Kalın kafataslı, pakisefal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


dysneuria : n. Sinir sisteminin çalışmasında bozukluk.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


pharyngostenosis : n. Yutak daralması.


pneumotomy : n. 1.Akciğerlerin ameliyatla çıkarılması; 2. Akciğer ameliyatı, pnömotomi.


prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.


radial : a. Radyusa ait, radyal, radialis.


rete : n. (pl. retia). Ağ, şebeke, örgü (sinir v.s).


significant : a. Mühim, önemli.


splen(o) : n. Dalak(la ilgili).


stasimorphy : n. Herhagni bir vücut bölümü veya organda normalg elişimin durması nedeniyle meydana gelen şekil bozukluğu, stazimorfi.