Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachycephalic nedir?

pachycephalic : a. Kalın kafataslı, pakisefal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


cheiloplasty : n. Dudaklar üzerined gerçekleştirilen plastik ameliyatlar.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


comma : n. Virgül


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


indicanuria : n. İdrarda fazla miktarda potasyum tuzu bulunması.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


oxytocic : a.&n. Doğumu çabuklaştıran (ilaç).


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


perspire : v. Terlemek.


photolytic : a. Fotolize ait.


phrenectomy : n. See: Phrenicectomy.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.