Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachycephalia nedir?

pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinolysis : n. Kanser hücrelerinin herhangi bir etken (röntgen ışınları, ilaç v.s.) ile tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


gonadotrophism : n. Endokrin yapısında gonadların hakimiyeti, gonadotropizm.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


osmonosology : n. Koklama duyusu bozuklukları bilgisi.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


podalgia : n. ayak ağrısı.


refraction : n. İnkisar, kırılma, refraksiyon.