Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachyblepharosis nedir?

pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


myosalpingitis : n. Fallop tübü kas tabakası (myosalpinx)'nın iltihabı, miyosalpenjit.


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.