Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyblepharosis nedir?

pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotics : n. Canlıların yaşamları, fonksiyon ve özelliklerini konu alan bilim dalı.


clotting : n. Pıhtılaşma.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


epithelialization : n. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son safhası.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


exodic : a. See: Efferent.


flavus : n. Sarı.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


gravidity : n. Gebelik.


julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.