Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachyblepharosis nedir?

pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calenture : n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


hypothermy : n. See: hypothermia


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.