Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachyblepharon nedir?

pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


encephalo-cancer : n. Beyin kanseir.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


immunodefiency : n. Kişide, herhangi bir sebeple yeterli bağışıklık oluşamaması hali, bağışıklık yetersizliği.


leucitis : n.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


mastatrophy : n. Memenin küçülmesi, meme atrofisi, mastatrofi.


metathalamus : n. Talamusun arka parçası.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


neurosecretion : n. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması, nörosekresyon.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.