Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachyblepharon nedir?

pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


epiploic : a. Epiplona ait.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.


pyridostigmine : n. Neuromüsküler plakta asetilkolinin yıkılmasını önleyen bir madde.


pyro : pref. Sıcaklığa ait, ateşle ilgili.


rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).


resupination : n. Sırt üstü yatma, sırt üstü yatış durumu alma.


saprozoic : a. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan.


serocystic : a. Seröz sıvıihtiva eden kistlerden oluşmuş.


staphylopharyngeus : n. Yutak damak kası, farengopalatin kas.


sty : n. Göz kapağında çıkan arpacık, gözkapağı bezi iltihabı, hordeolum.