Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachy- nedir?

pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cine-angiocardiography : n. Kontrast maddenin kalb ve damarlardan geçişini hareketli şekilde gösteren film.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


covering : a. Kaplama, örtme.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


duplicature : n. Kırım, kat.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


genic : a. Genlerle ilgili.


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.