Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachy- nedir?

pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


diphtheritis : n. See: Diphtheria.


drain : v.&n. 1. İltihaplı yaradan cerahati çekmek; 2. İltihaplı yerden cerahat çeken tüp veya fitil.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


exogastritis : n. Midenin dış tabakasının iltihabı, eksogastrit.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


glutelin : n. biochem. Hububat tanelerinden çıkarılan basit protein.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


physalis : n. (pl. physalides). Dev kanser hücresi.


tenontology : n. Kirişbilim, tendon bilgisi.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


mesonephron : n. See: mesonephros.


normotension : n. Normal basınç.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


parencephalus : n. Beyni doğuştan kusurlu veya yeterince gelişmemiş hilkat aribesi.


poultice : n.&v. 1. Yara lapası; 2. Yaraya veya cerahatli yere lapa vurmak.