Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachy- nedir?

pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


misandry : n. İnsanlardan nefret etme, insan düşmanlığı.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


newborn : n. Yeni doğmuş bebek. See: Neonate.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


phenylmethanol : n. biochem. Benzil alkol.


schizomycete : n. Schizomycetes (Bacterium) sınıfına mensup herhangi bir mikro-organizma, bakteri, şizomiçet.


scintiscanning : n. İncelenen doku veya organda dağılan radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışını taneciklerinin görüntü halinde tesbit edilemsi, scanning.


seroflocculation : n. Antijen niteliğindeki madde etkisiyle kan serumda medana gelen flokülasyon, serum flokülasyonu.