Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachy- nedir?

pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleriform : a. Kolera'ya benzeyen.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


fibrinogenic : a. Fibrin meydana getiren.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


kassa : n. See: leprosy.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


plasmochin : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sentetik kinolin bileşimi.


procursive : a. İleri koşan.


ptere : n. Kanat şeklinde organ.


redox : n. biochem. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.


spirillotropism : n. Spirillere karşı alaka duyma.