Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pacemaker nedir?

pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.

Artificial pacemaker : Epikard üzerine yerleştrilerek bir ucu rektus kılıfına implande edilmiş bulunan bir elektrod.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


fibrocystic : n. Fibrokiste ait olan, fibrokist ile ilgili.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


gastroplegia : n. Mide fecli.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


morpho- : pref. 1. Şekil, biçim anlamına önek; 2. Yapı anlamına önek.


nephrocapsulectomy : n. Böbrek kapsülünün cerrahi yöntemlerle çıkarılması.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


retardate : a. Zihni gelişme yetersizliği gösteren kişi ,geri zekalı.