Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pacemaker nedir?

pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.

Artificial pacemaker : Epikard üzerine yerleştrilerek bir ucu rektus kılıfına implande edilmiş bulunan bir elektrod.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


hepaticotomy : n. Safra yolunu kesme ameliyesi, hepatikotomi.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


melanoblastoma : n. Melanoblastlardan gelişen tümör, melanoblastom.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


odontocnesis : n. Dişeti kaşıntısı.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


oxyblepsia : n. Göz keskinliği, keskin gözlülük.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


persecution : n. Eziyet, işkence.


roborating : n. Kuvvetlendirici madde, mukavvi, roboran.