Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pacemaker nedir?

pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.

Artificial pacemaker : Epikard üzerine yerleştrilerek bir ucu rektus kılıfına implande edilmiş bulunan bir elektrod.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


mastication : n. Çiğneme.


mouse : n. Fare.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


prepatellar : a. Diz kapağı (patella) önünde bulunan, patella önü.


proiosystole : n. Erken sistol.


sallowness : n. Derinin pembe rengini kaybetmesi hali, solukluk, solgunluk.


schwartze's operation : n. Enfekte kemiğin çıkarılması için processus mastoideus'un açılması ve hücrelerdeki cerahatın dışarı akıtılması.