Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pacemaker nedir?

pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.

Artificial pacemaker : Epikard üzerine yerleştrilerek bir ucu rektus kılıfına implande edilmiş bulunan bir elektrod.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


clinicopatology : n. See: Clinical pathology.


dextrinuria : n. İdrarda dekstrin bulunması.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


funk : n. Korku.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


gum boil : Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


melenemesis : n. Siyah kusmuk.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metanephron : n. See. Metanephros.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.