Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pacemaker nedir?

pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.

Artificial pacemaker : Epikard üzerine yerleştrilerek bir ucu rektus kılıfına implande edilmiş bulunan bir elektrod.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


phymatoid : a. Deri üzerindeki küçük yumru'ya benzer, deri nodülünü andıran.


tensor : n. Bir organı geren kas.


heterometropia : n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


limitans : a. Sınırlayıcı.


nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


panchrest : n. See: Panacea.


paunch : n. Şişman karın.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.