Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pabulum nedir?

pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


excernant : a. Boşaltıcı


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


orchitic : a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ait veya orşitten ileri gelen.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


podedema : n. Ayak ödemi, bir veya her iki ayağın ödemi.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.