Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pabulum nedir?

pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunch : n. Salkım, demet, deste.


castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


kleptomania : n. Çalma (Hırsızlık) hastalığı, kleptomani.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


psychophysiology : n. Ruhi ve fizyolojik hadiseler arasındaki ilgileri inceleyen bilim.


pyknometer : n. 1. Vücut kısımlarının kalınlığını ölçme aleti; 2. İdrarın özgül ağırlığını tayine yarayan alet.


salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.