Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pabulum nedir?

pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claustrum : n. (pl. clasutra). Özduvar, klavstrum.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


hepato- : pref. See: Hepatic.


immunotherapy : n. Bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


nephralgia : n. Böbrek sancısı.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


practolol : n. Angina pectoris tedavisinde kullanılan bir kalb üzerinde seçkin bir etkisi olan beta-bloker.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.


thyrogenic : a. Tiroidden kaynaklanan, tirojen.


trophoblast : n. Embriyonun beslenmesini temin eden blastosist hücrelerinin dış tabakası.


urethroprostatic : a. Üretra ve prostata ait.