Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pabular nedir?

pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloric : a.&n.1. Isı; 2. Isıya ait.


buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


cavitas : n. Boşluk kavite.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


frenal : a. Geme ait.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


lactagoues : n. memelere süt getiren ilaçlar, laktogoglar.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.