Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pabular nedir?

pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circadien rhythm : n. 24 saatte bir tekrarlayan ritm.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


neurologist : n. see: Nerve specialist.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


quintipara : n. Beş defa doğum yapan kadın.


saccharated : a. Şekerli.


schizophreniac : a. 1. Şizofreni gösteren kimse, şizofreni'li kişi.


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.


spiramycin : n.Penisilin ve eritromisine benzer etkisi olan ve ağız yoluyla kullanılan bir antibiotik.


standard : n. 1. Belirlenmiş veya ayaralnmış miktar, belli ölçü, belli miktar; 2. Belirlenmiş şekil, belli tip.