Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pabular nedir?

pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


heller's operation : n. Yemek borsu ile midenin birleştiği yerdeki kas tabakasının kesilmesi.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


hypochondriasis : n. Az veya çok derecede ruhi depresyon hali, bu gibi hastalar özellikle sıhhatlerinin daima bozuk olduğundan şikayet ederler, hipokondri (kendini dinleme hali).


kassa : n. See: leprosy.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


oxyphilic : n. Asit boyalarla kolayca boyanan, oksifilik.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


pyocyanase : n. biochem. Pseudomonas aeruginosa kültürlerinden elde edilen bir antibakteriyel madde.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.


semination : n. Cinsel birleşim yoluyla meni'nin vagina'ya dökülmesi, bu yolla meninin vagina'da toplanması.


septicemic : a. 1. Septisemi ile ilgili; 2. Septisemi gösteren, septisemi ile belirgin.


splanchnotribe : n. Barsak boşluğunu ezerek kapatan alet.


sudaminal : a. 1. Sudamina ile ilgili; 2. Sudamina gösteren, sudamina ile belirgin; 3. Sudamina görünümünde, sudamina'ya benzeyen.