Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pabular nedir?

pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


climacterium : n. Adetten kesilme, kadınların jenital hayatlarının söndüğü dönem (Belirtileri: Adetin kesilmesi, jenital organlarda gerileme, yağlanma ve geçici sıcaklık duygusu, kalb çarpıntısı, uykusuzluk, yarım baş ağrısı, asabiyet).


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


fauces : n. Boğaz.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


nervomuscular : a. Kasta dağılan sinirlerle ilgili.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


pharmacomania : n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.


phosphide : n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


rovsing's sign : n. Sol fossa iliaca'ya basınç yapıldığı zaman, sağ fossa iliaca'da ağrı duyulması.