Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pabular nedir?

pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


erythematous : a. Eritemli.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


pharynx : n. Yutak, farenks.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


sarcoplasm : n. Lifi kas sütunları arasında bulunan madde, çizgili kas hücresinin protoplazması, sarkoplazma.


staphylotomy : n. Küçük dili veya stafilomu kesme ve çıkarma ameliyatı, stafilotomi.


sweaty : a. 1. Terleme gösteren, terli; 2. Terletici; 3. Tere benzer, ter gibi.