Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ozonic ether nedir?

ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


Hematoglobin, : n. See: Hemoglobin.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


katabolic : a. See:Catabolic.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


muscular : a. Kasa ait, adali, kaslı, kasıl, müsküler, muscularis.


neuropath : n. 1. Sinirsel hastalık gösteren kişi; 2. Bünye olarak nevroz'a eğilim gösteren kişi.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


phytogenous : a. Bitkilerden elde edilen, fitojen.


potentiation : n. Kuvvetlendirme tesirini arttırma.


pyroxylin (e) : n. biochem. Selüloz nitratlardan mürekkep bir bileşim, pamuk barutu (C12H16O6(NO)4).


sanitarian : n. Sıhhiyeci.


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.