Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ozonic ether nedir?

ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


mia socket : Göz çukuru.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


rectus : n. Karın veya baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri, rektus.


sporidium : n. Spor devresindeki protozoer.


sporulation : n. Spor oluşumu.


steroidogenesis : n. Steroid yapıda bileşik meydanag elmesi, salgı bezi tarafından steroid yapıda hormon oluşturulması.