Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ozonic ether nedir?

ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;


carboniferous : a. biochem. Kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


epicranius : a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüstü kasları (alın kası ve artkafa kası) musculi epicranit.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


hyperplasia : n. Organların normal şekillerinin bozulmadan fazla büyümeleri, hiperplazi, hücrelerin anormal çoğalması.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).