Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oxyuris nedir?

oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


dermis : n. See: Derma.


estrual : a. Östrusa ait.


exothyropexy : n. Büyümüş tiroid bezini, organdaü atrofi oluşturmak amacıyla ameliyatla boyun dışına tesbit etme.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


grume : n. Pıhtı.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


neuroskeleton : n. İskelet sisteminin beyin ve omuriliği çevreleyen, kranium ve columna vertebralis'ten oluşan kısmı.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


osteocyte : n.Kemik hücresi.