Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oxyuris nedir?

oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


maietics : n. See: obstetrics.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


myosteoma : n. kas içinde kemikli tümör.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


pearson bed : n. Kırık tedavisi için yatırılan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan normalden biraz daha dar ve yüksek yatak çeşidi.


petrositis : n. Şakak kemeği kaya parçasının ihtilabı.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.


rrhea : suff. Akış akma, ifrazat, ifraz.


steatopygous : a. Kalçalarında aşırı yağlanma gösteren, iri kalçalı.