Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oxyuris nedir?

oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


cohesive : a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya sebep olan; 2. Yapışma gösteren, yapışık.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


exemia : n. Vücutta eksilme olmaksızın dolaşımdaki kanın azalması, kanın karın organlarında toplanışı nedeniyle dolaşan kan hacminin geçici olarak azalması.


hemoleukocyte : n.Beyaz kanyuvarı.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


intrauterine : a. Rahimiçi, in utero.


kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.