Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oximeter nedir?

oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


climate : n. İklim, hava.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.


leucocythemia : n. See: leukemia.


macrocheiria : n.Büyük ellilik, ellerin aşırı büyüklüğü, makrokiri.


malfunction : n. Herhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hali, görev bozukluğu.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


oxidizing : a. Oksitleyici.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


pyencephalus : n. Beyin apsesi.