Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oximeter nedir?

oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


gynoplasty : n. Kadın üreme organları üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


imbalance : n. Dengesizlik.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


olfactus : n. Koku duyusu.


pillar : n. Direk, sütun, ayak, destek.


pneumocystography : n. Hava zerkedildikten sonra mesanenin röntgenle muayenesi.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


sac : n. Kese, torba, kese şeklinde organ, saccus.


salicylanide : n. biochem. Mantarlara karşı kullanılan pembe billüri madde (C18H12No2).


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.