Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oximeter nedir?

oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


cystometry : n. İdrar kesesine ait basınç değişimlerinin incelenmesi.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


leprotic : a. Cüzama ait, leprotik.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


parasympatholytic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini yok eden.