Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oxazepam nedir?

oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


enterostasis : n. Barsak stazı.


farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


subintimal : a. İntima altında.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


itchy : a. Kaşıntılı.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


parenchymal : a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. Parenşima niteliğinde.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


retrocede : v. Vücudun dışından içine doğru işlemek.