Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oxazepam nedir?

oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemokinesis : n. Kimyasal madde etkisiyle organizma faaliyetinin hızlanması.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


lacunule : n. Lakunacık.


gyrectomy : n. Beyin kıvrımının ameliyatla çıkarılması.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


illness : n. Hastalık.


hypnotherapy : n. Hipnotizma ile yapılan tedavi, uyutarak tedavi etme.


jugular : a. Boyuna ait, jugularis.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


photalgia : n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.


retromastoid : a. Mastoid çıkıntısı ardı.


splint : n.&v. 1. Kırık kemik v.s. sarmağa mahsus ince tahta veya ona benzer sert veya elastik şey, süyek, atel; 2. Atın ayağında çıkan bir çeşit nasır (topallığa sebep olur); 3. İnce tahtalarla sarmak (kırık kemiği).


spondylodynia : n. Omur ağrısı, omurga ağrısı.


stomatoplasty : n. Stomatoplasti. 1. Ağzın plastik tamiri; 2. Uterus boynu ağzında yapılan plastik ameliyat.