Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oxazepam nedir?

oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


desmology : n. Bağbilim, demoloji.


ecostate : a. Kaburgaları bulunmayan, kaburgasız.


electrokymography : n. Herhangi bir organın çalışması esnasında meydana gelen hareketlerin çizelge halinde kaydedilmesi, elektrokimografi.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


intramammary : a. Meme içi, meme içinde.


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


periganglionic : a. Ganglion çevresinde, ganglionu çevreleyen.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


progaster : n. Embriyo'da barsağı meydana getirecek olan boşluk şeklinde taslak, barsağın ilk şekli.


pyelostomy : n. Piyelonun drenajla ameliyatı, piyelostomi.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.