Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ovum nedir?

ovum : n. (pl. ova). Yumurta.

Alecithal ovum : Besleyici maddesi az olup ve homojen bir şekilde bütün yumurtaya dağılmış olan yumurta;


Centrolecithal ovum : Yumurtanın besleyici maddesinin yumurta merkezinde bulunduğu hal;


Ectolecithal ovum : Besleyici maddesi yumurtanın kenarında olma hali;


Fertilized ovum : Spermatozoon ile ovum'un birleşmesinden oluşan hücre, döllenmiş ovum, zigot, daha genel anlamda döllenmeden implantasyon devresine kadar süre içindeki gebelik ürünü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


endocranitis : a. Kafatasının iç yüzeyi (dura mater)'nin iltihabı, endokranit.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


perirectal : a. rektumu saran.


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.


profound : a. Derin, profundus.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


psoriasiform : a. Psoryazis (sedef hastalığı)'e benzeyen sedef hastalığını andıran.