Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ovum nedir?

ovum : n. (pl. ova). Yumurta.

Alecithal ovum : Besleyici maddesi az olup ve homojen bir şekilde bütün yumurtaya dağılmış olan yumurta;


Centrolecithal ovum : Yumurtanın besleyici maddesinin yumurta merkezinde bulunduğu hal;


Ectolecithal ovum : Besleyici maddesi yumurtanın kenarında olma hali;


Fertilized ovum : Spermatozoon ile ovum'un birleşmesinden oluşan hücre, döllenmiş ovum, zigot, daha genel anlamda döllenmeden implantasyon devresine kadar süre içindeki gebelik ürünü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


mural : a. Duvara ait.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


omphalos : n. Göbek.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


osseofibrous : a. Lif dokusu ile kemikten ibaret.


pathocrine : a. İç salgı bezine ait bozuklukla ilgili, endokrin bozukluğa ait.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.


scoliotic : a. 1.Skolyoz'la ilgili; 2. Skolyoz gösteren, skolyoz'la belirgin; . Skolyoz'lu kişi.