Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ovum nedir?

ovum : n. (pl. ova). Yumurta.

Alecithal ovum : Besleyici maddesi az olup ve homojen bir şekilde bütün yumurtaya dağılmış olan yumurta;


Centrolecithal ovum : Yumurtanın besleyici maddesinin yumurta merkezinde bulunduğu hal;


Ectolecithal ovum : Besleyici maddesi yumurtanın kenarında olma hali;


Fertilized ovum : Spermatozoon ile ovum'un birleşmesinden oluşan hücre, döllenmiş ovum, zigot, daha genel anlamda döllenmeden implantasyon devresine kadar süre içindeki gebelik ürünü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


hysterolity : n. Uterus taşı.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


overresponse : n. Aşırı cevap.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


porencephaly : n. Beyni dokusunda anormal boşlukların gelişim veya bulunması, porensefali.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


puerperal : a. Lohusalığa ait.


salpingoplasty : n. Dölyatağı (Fallop) borusunun plastik tamiri.a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


spleen : n. dalak.


splenemphraxis : n. Dalak konjestiyonu, splenemfraksi.


sulphonamides : n. Ağız yoluyla etkiliolan bir grup bakteriyostatik madde.