Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ovate nedir?

ovate : a. See: oval.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


exo : pref. Dışında, dışarda.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


monilethrix : n. Saçların kırılması ve boncuklaşması ile belrien bir hastalık.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


osculum : n. (pl. oscula). Ağızcık, küçük delik.


perineural : a. Sinir çevresinde, siniri çevreleyen.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


phallectomy : n. Penis ampütasyonu, falektomi.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.