Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ovate nedir?

ovate : a. See: oval.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


electrochemistry : n. Kimyasal elektrik, elektroşimi, elektriğin mühim bir rol oynadığı kimya olaylarından bahseden bilim.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


periconchal : a. Konkayı saran.


phatne : n. Diş çukuru.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.


pseudopodium : n. Hareketi temin etme ve çevredeki gıda maddelerini içine alma amacıyla amip gövdesinden dışarıya çıkan geçici uzantı, yalancı ayak, psödopod.


rachiotomy : n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.


specular : a. Speküloma ait.


spermatologist. : n. Spermatoloji mütehassısı, spermatolog.