Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ovate nedir?

ovate : a. See: oval.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


foliate : a. Yapraksı, foliatus.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


imitative : a. Taklit edici.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


lamellar : a. Lamele ait.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.