Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ovate nedir?

ovate : a. See: oval.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


novocain(e) : n. ecz. Lokal (mevzi) anestezi için kullanılan ve enjeksiyonla alınan bir ilaç, novokain (prokain hidroklorid).


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.


spermicide : n. Olgun erkek üreme hücresi.