Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ovariprival nedir?

ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimetry : n. Harareti (ısıyı) ölçme.


blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


cytometry : n. Kan hücrelerinin sayımı, sitometri


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


mia brow : Kaş, supercilium.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


rhythmic : a. Düzenli, ritmik.