Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ovarialgia nedir?

ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


dislocation : n. Çıkık.


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


estrin : n. see: estrogen.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


interdental : a. Dişlerarası.


terracing : n.Birçok tabaka halinde (kat kat) dikme.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


invagination : n. Barsağın bir parçasının diğer parçasının içine eldiven parmağı gibi girmesi, invaginatio.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


myelogonic : a. Miyelogona ait.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.