Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

otorrhagia nedir?

otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


keratinization : n. Boynzlaşma.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


melanism : n. Saç veya deri veya dokularda renk maddelerinin fazlalığı.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


phatne : n. Diş çukuru.


posthemorrhage : a. 1. Bir kanamayı izleyen ikinci kanama; 2. Sekonder kanama. See: Secondary hemorrhage.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.


shiver : n. & v. 1. Soğukveya korku nedenile, deri kaslarının istemdışı kasılma ve seğirmesine bağlı olarak meydana gelen titreme hali, titreme; 2. Soğuk veya korku nedeniyle titremek.


spondyl(o)- : pref. Omurga, omur, fıkra, vertebra spondylus.