Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

otopolypus nedir?

otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


carotid : a.&n. 1. Baş ve boyun kannı götüren atardamara ait; 2. Şahdamara ait; 3. karotis, (arteri), carotis.


catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


chondrology : n. See: chondrography.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


endoskeleton : n. İç iskelet.


erotographomania : n. Kişide, hastalık derecesinde devamlı aşk mektupları yazma eğilimi.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


terebene : n. biochem. Terebentin yağındaki hidrokarbonların karışımı olup, antiseptik ve balgam söktürücüdür.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


oxyopia : n.Göz keskinliği, gözlerin keskin olması.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.