Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

otopolypus nedir?

otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


conation : v. Arzu etmek, dilemek.


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


homicidal : a. Adam öldürme ile ilgili.


internals : n. Vücudun iç organları.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


poliosis : n. Saçın renksiz olması.


retinopapillitis : n. Retina ve göz (görme) papillası iltihabı.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.


sinuitis : n. See: Sinusitis.


solenoid : n. Sarmal bobin, solenoit.


sperma : n. 1. Erkek cinsiyet hücresi, spermatozoon; 2. içinde erke cinsiyet hücrelerinin bulunduğu, ejakülasyon esnasında dışarı atılan salgı, er suyu, meni.