Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

otopolypus nedir?

otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


ethene : n. See: ethylene.


extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


intervertebral : a. Omurlararası.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.


rectal : a. Rektum ait,rectalis.


rhinoscope : n. Burun içi muayene aynası, rinoskop.


segmentkernige : n. Lökositlerin çekirdekleri çok parçalı olanlarına verilmiş ad (Almancadan alınmış olup kliniklerde çok kullanılır ve kısaca "segment" veya "seg" olarak gösterilir).


silicate : n. biochem. Asit silisit tuzu.