Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

otopolypus nedir?

otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


cytotherapy : n. Hayvan hücreleri ile yapılan tedavi.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


gram : n. Gram.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


malaxation : n.Masaj (yapma).


masticate : v. Çiğnemek.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


neurophonia : n. Konuşmayı idare eden kaslardaki ani kasılma sonucu istemdışı, havlamaya benzer ses çıkış hali.


oophorrhagia, : n. Yumurtalık bölgesinin şiddetli kanaması.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.