Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

otopolypus nedir?

otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulation : n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


metalloid : a. & n. biochem. a) Madene benzer, madenimsi. b) Maden olmayan fakat madene benzer basit cisim, metaloid.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


proprioceptor : n. Kas, kiriş ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir ucu.


recidivation : n. 1. Geri tepme; 2.Ameliyat edilmiş bir tümörün yeniden oluşumu; 3. Bir hastalığın tekrarlanması (nüks).