Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

otology nedir?

otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


dementia : n. Bunama, demans.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


pancreatography : n. Pankreas radyografisi.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


pseudomembranous : a. 1. Yalancı zarla ilgiili; 2. Yalancı zar gösteren, yalancı zarla örtülü; 3. Yalancı zar niteliğinde, yalancı zara benzeyen.


pyloroscopy : n. Pilor muayenesi.