Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

otology nedir?

otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


hepatotomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma, Repatotomi.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


quotient : a. Bölüm.


spiloma : n. Ben, benek, deri lekesi, spilom.


stigma : n. (pl. stigmata). 1. Dağ, yanık nişanı; 2. Leke; 3. Asabi hallerin tesiriyle vücutta meydana gelen kırmızı leke; 4. Herhangi bir hastalık belritisi; 5. Kılcal damar endotelyomu arasındaki boşluk.