Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

osteostixis nedir?

osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


ectopotomy : n. Dış gebelikte fetüs ve eklerini ameliyatla çıkarma, dış gebelik ameliyatı.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


immunosupressive : a. Bağışıklıkla ilgili reaksiyonların ortaya çıkmasına engel olan.


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


preoptic : a. Optik lopların önünde olan.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


radioactivity : n. Radyoaktivite.