Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

osteostixis nedir?

osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohydrase : n. biochem. Karbon hidratları hidrolize eden enzim, karbonidraz.


caudate : a. Kuyruklu, caudatus.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


pancreaticojejunostomy : n. Pankreas ile jejunum arasında anastomoz yapılması.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


platycephalic : a. Yassı kafa gösteren, basık kafaya sahip.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.


scalp : n. Başın saçlı yerinin derisi, saçlı deri.


schizomycetes : n. Tüm bakterileri (Bk. bacteria) içine alan sınıf, bakterilerin sebep olduğu.


siderogenous : a. Demir yapıcı, siderojen


spectrophotometer : n. Sektrofotometre: 1. Işık hissini spektrum vasıtasiyle ölçen alet; 2. Boyalı bir eriyiğin içindeki madde miktarını o eriyiğin geçirdiği ışık miktarından hesap eden alet.