Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

osteostixis nedir?

osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


hemal : a. 1. Kan veya kan damarlarına ait; 2. Kalp ve büyük kan damarlarının bulunduğu tarafa ait.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


neuromatous : a. Nevroma ait.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


parostosis : n. 1. Periost dışında herhangi bir doku veya oluşum üzerinde kemik oluşması; 2. Kemikleşmenin kusurlu veya yetersiz oluşu, anormal kemikleşme.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.