Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

osteostixis nedir?

osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


cotton : n. Pamuk


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


fur : n. Dil pası.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


mastology : n. Meme anatomisinden ve hastalıklarından bahseden ilim, memebilim, mastoloji (meme bilgisi).


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.