Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

osteopathy nedir?

osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboniferous : a. biochem. Kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu.


collutorium : n. Ağız veya boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik eriyik.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


endothermic : a. biochem. Isı alan, hararet alıcı.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


monochromatism : n. 1. Bir renk gösterme hali; 2. Tüm renklerin gri olmak üzere tek renk halinde algılanması hali.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


sesamoid : a.Susamsı.


skeletal : a. İskelete ait.


slaver : n. Salya, tükürük.


spermatocystitis : n. Seminal vezikül iltihabı.