Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

osteopathy nedir?

osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


cephalone. : a. Bağ dokusu artımı sonucu iri kafa gösteren geri zekalı.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


chrysotherapy : n. Altın bileşikleri ile tedavi, altın tedavisi (Eskiden bazı hastalıklarda uygulanmış bir tedavi şekli).


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


ectodactylism : n. Bir veya birkaç parmaın doğuştan bulunmayışı hali.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


glandula : n. (pl. glandula).


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


intracavitary : a. Boşluk içi, organ boşluğu içinde.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.


self-suggestion : n. See: austosuggestion


serophyte : n. Vücut sıvılarında büyüyen bir oranizma, serofit.