Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

osteopathy nedir?

osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


mia disease : Göz hastalığı.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


laugh : h. gülme, gülüş.


laxity : n. Gevşeklik.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


pneuma : pref. See: Pneum.


preputial : a. 1. Sünnet derisine ait; 2. Bızır kılıfına ait.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


pyopneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat ve gaz toplanması.


rotation : n. Bir kemiğin bir organın kendi ekseni (mihveri) etrafında dönmesi, dönme, rotasyon.


sebum : n. (pl.seba). 1.Cilt yağı; 2. Sığır veya koyun içyağı.


splanchnoptosis : n. Bir karın organının düşüklüğü.