Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

osteopathy nedir?

osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


ergotism : n. Mahmuzlu çavdar ekmeğinden yenmek suretiyle meydana gelen hastalık.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


intercourse : n. Münasebet, temas.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


microcornea : n. Korneanın anormal küçüklüğü.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


purin(e) : n. biochem. Asit üriğin esas cevheri, pürin (C5H4N4).