Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

osteopathy nedir?

osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


chromophoric : a. 1. Pigment ihtiva eden hücreyle ilgili, renk verici maddeye ait; 2. Renk gösteren, renk veren, renk taşıyan.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


ecderon : n.Epiderm.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


scotometry : n. Skotomları ölçme.