Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

osteo- nedir?

osteo- : pref. Kemikle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


equation : n. Eşitlik.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


hematoporhyria : n. Porfirin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen idrarda aşırı hematoporfirin bulunuşu, derinin güneş ışınlarına aşırı duyarlığı ve diğer bazı bozukluklarla belirgin durum.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


lingua : n. See: Tongue.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


oligodontia : n. Az dişlilik.


ophthalmograph : n. Okuma sırasında göz hareketlerini tesbit eden alet, oftalmograf.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


pseudohaustration : n. Kolon duvarındaki ödemli bölgelerin röntgen fliminde yalancı boğum (haustrasyon) görünümü vermesi, yalancı boğum.