Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

osmics nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


impaction : n. 1. Sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. İnkibaz peklik.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


meningoencephalocele : n. Meninks ve sinir dokusu fıtığı.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


osology : n. Vücut sıvıları bilimi, ozoloji.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


phosphate : n. biochem. Asid fosforik tuzu, fosfat.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.