Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

osmicate nedir?

osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caplan's syndrome : n. Romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür.


carbromal : n. biochem. Sinirleri yatıştıran ve uyuşturucu beyaz ve kokusuz billuri toz (C7H13BrN2O2).


cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


heterokeratoplasty : n. Hayvanın hasta korneasına değişik tür hayvandan alınan kornea grefinin yerleştirilmesi, hayvan korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


phonation : n. Seslenme.