Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

osetolytic nedir?

osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bovine : a. İnek veya öküze ait olan.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


melanopathy : n. Cilt pigmantasyon fazlalığı, aşırı cilt pigmantasyonu.


methaqalone : n. Hipnotik.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


pilleus : n. See: Pileus.


prerectal : a. Rektum önünde.


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.


rheumy : a. Nezleli.


simples : n. 1. İlaç olarak kullanılan ot ve bitkiler grubu, şifalı ot ve bitkiler