Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

osetolytic nedir?

osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


intrad : adv. İçte, içerde.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


myringa : n. Timpan zarı.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


singultation : n. Hıçkırık tutması.


snow : n. kar.


spermectomy : n. Sperma kordonunu çıkarma ameliyatı, spermektomi.


spinal : a. 1. Belkemiğineait veya onda bulunan, spinal; 2. Dikene ait, dikensi, spinalis.


therology : n. Memeli hayvaları konu alan bilim, dalı teroloji.


tophyperidrosis : n. Aşırı mevzii terelme.