Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

orrhology nedir?

orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


entrance : n. Giriş, giriş lyeri.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lobulus : n. See: Lobule.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


periophthalmic : a. Göz çevresined, gözü çevreleyen.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


poisoning : n. Zehirlenme.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.