Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

orrhology nedir?

orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


fimbriate : a. Saçaklı, fimbriatus.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


leucocyte : n. Akyuvar, lökosit, kandaki beyaz kürecik.


megalogastria : n. Mide büyümesi (genişlemesi) megalogastri.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


molimen : n. Gayret.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


mouse : n. Fare.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


per : pref. Vasıtası (yolu) ile.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.