Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

orrhology nedir?

orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranio : pref. Kafatasına ait.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


dentoalveolitis : n. Periodontitis simplex


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


phospholipin : n. See: phospholipid.


post myocardial infarction syndrome : n. Plevranın, akciğerin veya perikardın iltihabı ile birlikte, göğüs ağrısı ve yüksek ateş ile kendini gösteren bir durum.