Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

orrhology nedir?

orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


celialgia : n. Karın bölgesinde hissedilen ağrı, karın ağrısı.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


longevity : n. Uzun süre yaşama hali, uzun ömürlülük.


mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.


ramification : n. Dallanma.


rectitis : n. See: Proctitis.