Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

orrhology nedir?

orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.


inoculability : n. Aşılanabilme.


labia : n. Dudaklar.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


microcoria : n. Gözbebein küçük olması, mikrokori.


monarthritis : n. Tek eklem iltihabı, monartrit.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


ophthalmocopia : n. Göz yorgunluğu, oftalmokopi, astenopi.


parasympathetic : a. Avtonom (otonom) sinir sisteminin bir parçası, parasempatik, parasympathicus.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


per rectum : Rektum yolu ile.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.