Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

opsonize nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


lactocele : n. See: galactocele.


tenontology : n. Kirişbilim, tendon bilgisi.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


onchocerciasis : n. İnsanlarda Onchocerca tarafından meydana getirilen hastalık.


osmosology : n. Osmoz bilimi, osmozoloji.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).