Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

opsonic nedir?

opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.

opsonic index : Tecrübelere dayanarak elde olunan ve fagositlerin yabancı maddeleri, örneğin bakterileri ortadan kaldırma oranını gösteren gösterge.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


nearsightedness : n. See. Myopia.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


repletion : n. Dolgunluk, vücutta kan hacmının artışı.


scute : n. Mastoid boşluklarla timpan boşluğunu ayıran kemik safiha.