Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

opsonic nedir?

opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.

opsonic index : Tecrübelere dayanarak elde olunan ve fagositlerin yabancı maddeleri, örneğin bakterileri ortadan kaldırma oranını gösteren gösterge.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystectom : n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.


ciliate : a. Kirpikli.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


dendritic ulcer : n. Ağaç dallanmasına benzer kollar gönderen linear korneal ülser.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


endoplast : n. Hücre nüvesi.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


hyoscyamus : n. p. Banotunun çiçek ve yaprakları.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


osphresis : n. Koklama duyusu.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


polyandry : n. 1. Bir kadının birden fazla erkekle, aynı anda evli olması hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2. İki veya dahafazla erkek pronucleus7un aynı dişi pronucleus'la birleşmesi.


proctosigmoiditis : n. Rektum ve sigmoid iltihabı.