Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

opsonic nedir?

opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.

opsonic index : Tecrübelere dayanarak elde olunan ve fagositlerin yabancı maddeleri, örneğin bakterileri ortadan kaldırma oranını gösteren gösterge.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


coracoid : a. Kargamsı, coracoides.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


organon : n. (pl. organa). See: organ.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


sclerochoroiditis : n. Sklera ve koroid iltihabı.


shelf operation : n. Genellikle bir kemik grefinden istifade edilerek uygulanan bir çeşit açık düzeltme şeklindeki kalça çıkığı ameliyatı.


sympathicopathy : n. Sempatetik sinir sisteminin dengesiz çalışmasına bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık veya bozukluk.


transpiration : n. Terleme.