Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

opsonic nedir?

opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.

opsonic index : Tecrübelere dayanarak elde olunan ve fagositlerin yabancı maddeleri, örneğin bakterileri ortadan kaldırma oranını gösteren gösterge.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


enuresis : n. İdrar tutamama.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


penetration : n. 1. Nüfuz etme, 2. Bir yaranın komşusu bulunan organa yavaş yavaş nüfuz etmesi, penetrasyon; 3. Göz merceğinin mesafe değişimlerine kendini ayarlama kudreti, değişik mesafelerdeki cisimlere uyum gösterme yetenği; 4. Zeka, keskinliği, idrak gücü.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


pladaroma : n. Gözkapağı üzerinde bulunan yumuşak tümör.


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.


refle : . Yansıyan veya geriye atılan.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.