Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

opsonic nedir?

opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.

opsonic index : Tecrübelere dayanarak elde olunan ve fagositlerin yabancı maddeleri, örneğin bakterileri ortadan kaldırma oranını gösteren gösterge.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


coitus : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, cinsel temas, kopülasyon, koit.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


cyanhidrosis : n. Terin mavimsi renkte salgılanması.


dysphylaxia : n. Uykudan erken uyanma, uykunun erken kesilmesi ile belirgin bir çeşit uyku bozukluğu.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


intemperance : n. 1. Kişinin kendini kontrol edememesi hali, nefsine hakim olamama hali, itidalsizlik; 2. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük hali.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.