Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

opsonic nedir?

opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.

opsonic index : Tecrübelere dayanarak elde olunan ve fagositlerin yabancı maddeleri, örneğin bakterileri ortadan kaldırma oranını gösteren gösterge.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


endodontist : n. Endodonti uzmanı.


fetor : n. Fena koku.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


incisure : n. Çentik, incisura.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


osseocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.


schiz(o)- : pref. Bölünmüş, bölünme, bölme.


scrofulosis : n. Lenfa bezlerinin tüberkülozu, skrofüloz.


spongioblast : n. Nörogliayi oluşturan embriyonik hücre.