Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ophthalmodynamometer nedir?

ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


membrum : n. Organ.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


pragmatics : n. See: Pragmatism.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.