Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ophthalmodynamometer nedir?

ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consultation : n. İstişare, konsültasyon.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


neurological : a. Nevroljiye ait.


obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


phlebosclerosis : n. Ven duvarlarının anormal kalınlaşması ve sertleşmesi, fleboskleroz.


phlebothrombosis : n. Ven içinde trombos (pıftı tıkacı) meydanag elmesi.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.