Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ophthalmodynamometer nedir?

ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


cecotomy : n. Çekum'a kesit yapma, kesit yaparak çekum'u açma.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


deric : a. Ektoderme ait.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


kali : n. biochem. See: Potash.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


lymphectasia : n. Lenfa şişme (gerilme).


malignancy : n. Habaset.


malingering : n. Hoş olmayan bir durumdan kaçınmak için olmayan hastalık belirtilerini varmış gibi gösterme.


masochism : n. Cinsel isteklerin başkasının yaptığı ağrı verecek hareketlerle giderilmesi, mazohizm.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


mud : n. Çamur.


osmosis : n. Karışabilne iki sıvı veya gazın birbirine geçişmesi, geçişme, osmoz.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


resuscitation : n. 1. Ölümün dirilmesi, dirilme, canlanma; 2. diriltme, canlandırma.