Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ophthalmodynamometer nedir?

ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


contra : pref. Karşı, zıt.


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


dibasic : a. İki esası olan.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


neuroplasm : n. Sinir hücresi protoplazması.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


rubella scarlatinosa : Hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık.


suction : n. Emme.