Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ophthalmodynamometer nedir?

ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathartic : a.&n. 1. Müshil (ilaç); 2. Barsakları temizleyici.


celomic : a. Embriyodaki vücut boşluğu ile ilgili.


chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


microdont : a. Çok küçük dişli.


ovigenetic, ovigenic, ovigenous : a. 1. See: oviferous; 2. Oojeneze ait.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


phlyctenoid : a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.


pyreto : pref. Ateş anlamına önek.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.